ηλεκτρονικές πινακίδες LED

8,2 Ρίχτερ / Μεξικό

Αγάλμα ύψους 100 μέτρων «χορεύει» στο ρυθμό των Ρίχτερ !!!